Phạm Long Hồ


Đây là danh mục Trading theo kỹ thuật của các cổ phiếu, lựa chọn điểm ra vào để tối đa hoá lợi nhuận.

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

Phạm Long Hồ ABS Broker

0793.8888.94

By Phạm Long Hồ

Thống kê

Số người theo dõi: 0
Số bài khuyến nghị: 0
Số danh mục: 1
SĐT: 0793888894
Email: zinglake@gmail.com
Liên hệ Facebook

Danh mục

Tên danh mục Nơi mở tài khoản Giá CCQ ban đầu Tỷ suất sinh lời
DRAGON LAKE T+ VCSC 10,000 2%