Trần Ngọc Báu


Triết lý đầu tư của tôi là giá trị - tăng trưởng, được phát triển bằng sự kết hợp của hai phương pháp đầu tư giá trị và đầu tư tăng trưởng thuần túy. Tôi đã có nhiều năm nghiên cứu, ứng dụng và điều chỉnh phương pháp này nhằm phù hợp với TTCK Việt Nam, giúp mang lại hiệu quả đầu tư tốt, an toàn và bền vững.

By Trần Ngọc Báu

Thống kê

Số người theo dõi: 35
Số bài khuyến nghị: 1
Số danh mục: 1
SĐT: 0986429307
Email: tranbau.fbg@gmail.com
Liên hệ Facebook

Danh mục

Tên danh mục Nơi mở tài khoản Giá CCQ ban đầu Tỷ suất sinh lời
Follow The Trend VCSC 10,000 28%