Trịnh Duy Nam


“Hãy sợ hãi khi người khác tham lam, và tham lam khi người khác sợ hãi” - Warren Buffett

By Trịnh Duy Nam

Thống kê

Số người theo dõi: 1
Số bài khuyến nghị: 0
Số danh mục: 1
SĐT: 0938777888
Email: namtrinh.0509@gmail.com
Liên hệ Facebook

Danh mục

Tên danh mục Nơi mở tài khoản Giá CCQ ban đầu Tỷ suất sinh lời
Đầu tư VCSC 10,000 4%