Trần Phước Hậu


“Trong kinh doanh, đúng hay sai không quan trọng, cái quan trọng là nếu đúng sẽ có được bao nhiêu tiền, và nếu sai sẽ mất bao nhiêu tiền”                                                                                                – George Soros

By Trần Phước Hậu

Thống kê

Số người theo dõi: 12
Số bài khuyến nghị: 3
Số danh mục: 1
SĐT: 0902515035
Email: hautp1996@gmail.com
Liên hệ Facebook

Danh mục

Tên danh mục Nơi mở tài khoản Giá CCQ ban đầu Tỷ suất sinh lời
Trend Rider VCSC 10,000 3%