Trần Phước Hậu


“Trong kinh doanh, đúng hay sai không quan trọng, cái quan trọng là nếu đúng sẽ có được bao nhiêu tiền, và nếu sai sẽ mất bao nhiêu tiền”                                                                                                – George Soros

By Trần Phước Hậu

Thống kê

Số người theo dõi: 4
Số bài khuyến nghị: 1
Số danh mục: 2
SĐT: 0902515035
Email: hautp1996@gmail.com
Liên hệ Facebook

Danh mục

Tên danh mục ID tại VCSC Giá CCQ ban đầu Tỷ suất sinh lời
Danh mục lướt sóng 068C207506 10,000 -4%
Đầu tư tăng trưởng 068C203141 10,000 6%

Bài khuyến nghị

Mã cổ phiếu Tên bài viết
PC1 PC1 – Thuỷ điện và Bất động sản sẽ thúc đẩy tăng trưởng