Vũ Phạm


 "Chìa khóa để đầu tư không phải là đánh giá mức độ một ngành công nghiệp sẽ tác động tới xã hội lớn thế nào hay nó sẽ tăng trưởng nhanh ra sao mà đó chính là xác định lợi thế cạnh tranh của một công ty cụ thể và quan trọng nhất là độ bền của lợi thế đó." -  Warren Buffett

By Vũ Phạm

Thống kê

Số người theo dõi: 14
Số bài khuyến nghị: 1
Số danh mục: 2
SĐT: 01695533367
Email: hautp1308@gmail.com
Liên hệ Facebook

Danh mục

Tên danh mục Nơi mở tài khoản Giá CCQ ban đầu Tỷ suất sinh lời
Cổ phiếu dài hạn VCSC 10,000 13%
Đầu tư cùng Chan VCSC 10,000 0%