Võ Trường An


“If you buy things you do not need, soon you will have to sell things you need.” 

-Warren Buffet-

“80% yếu tố thành công của 1 lần giao dịch nằm ở điểm mua chứ không phải điểm bán. ” 

-Võ Trường An-

By Võ Trường An

Thống kê

Số người theo dõi: 1
Số bài khuyến nghị: 0
Số danh mục: 1
SĐT: 0393814157
Email: antruong3001@gmail.com
Liên hệ Facebook

Danh mục

Tên danh mục Nơi mở tài khoản Giá CCQ ban đầu Tỷ suất sinh lời
Top Trader VCSC 10,000 -27%