Nguyễn Hoàng Nam


“Trong kinh doanh, đúng hay sai không quan trọng, cái quan trọng là nếu đúng sẽ có được bao nhiêu tiền, và nếu sai sẽ mất bao nhiêu tiền” – George Soros

By Nguyễn Hoàng Nam

Thống kê

Số người theo dõi: 0
Số bài khuyến nghị: 1
Số danh mục: 3
SĐT: 0932020794
Email: hoangnamlk@gmail.com
Liên hệ Facebook

Danh mục

Tên danh mục Nơi mở tài khoản Giá CCQ ban đầu Tỷ suất sinh lời
CỔ TĂNG TRƯỞNG VCSC 10,000 0%
SÓNG THẦN VCSC 10,000 -22%
TOKARIN INVESTMENT VCSC 10,000 -49%