Nguyễn Trọng Trung Đông


ĐẦU TƯ THEO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

By Nguyễn Trọng Trung Đông

Thống kê

Số người theo dõi: 1
Số bài khuyến nghị: 16
Số danh mục: 1
SĐT: 0903138580
Email: gaonuocviet@gmail.com
Liên hệ Facebook

Danh mục

Tên danh mục Nơi mở tài khoản Giá CCQ ban đầu Tỷ suất sinh lời
ĐỈNH CAO CHỨNG KHOÁN VCSC 10,000 -54%