Lê Thiêm


Nguyên tắc bất di bất bất dịch trong đầu tư của tôi là: chỉ sở hữu tài sản ( là đầu tư vào các công ty mà tôi hiểu biết với mức sinh lợi ổn định....) và không bao giờ đầu tư vào tiêu sản.

By Lê Thiêm

Thống kê

Số người theo dõi: 6
Số bài khuyến nghị: 3
Số danh mục: 2
SĐT: 0906176879
Email: lethiem.vcsc@gmail.com
Liên hệ Facebook

Danh mục

Tên danh mục Nơi mở tài khoản Giá CCQ ban đầu Tỷ suất sinh lời
LTI_Tích Luỹ Tài Sản VCSC 10,000 -46%
LTI-TOP DOWN VCSC 10,000 -29%