Linh Vũ Tùng


Phân tích cơ bản định giá doanh nghiệp.

By Linh Vũ Tùng

Thống kê

Số người theo dõi: 2
Số bài khuyến nghị: 0
Số danh mục: 1
SĐT: 0909043300
Email: tungvulinh@gmail.com
Liên hệ Facebook

Danh mục

Tên danh mục Nơi mở tài khoản Giá CCQ ban đầu Tỷ suất sinh lời
Đầu tư dài hạn VCSC 10,000 -17%