Lương Minh Hoàng Long


Không có cổ phiếu tốt hoặc xấu. Chỉ có cổ phiếu mang lại lợi nhuận hoặc không.

By Lương Minh Hoàng Long

Thống kê

Số người theo dõi: 3
Số bài khuyến nghị: 2
Số danh mục: 2
SĐT: 0933770811
Email: longlmh.stock@gmail.com
Liên hệ Facebook

Danh mục

Tên danh mục Nơi mở tài khoản Giá CCQ ban đầu Tỷ suất sinh lời
Song kiếm hợp bích VCSC 10,000 0%
LƯỚT SÓNG THẦN VCSC 10,000 1%