Vũ Thúy


ĐẦU CƠ GIÁ TRỊ TĂNG TRƯỞNG

By Vũ Thúy

Thống kê

Số người theo dõi: 0
Số bài khuyến nghị: 1
Số danh mục: 2
SĐT: 0905253679
Email: thuyvu.first@gmail.com
Liên hệ Facebook

Danh mục

Tên danh mục Nơi mở tài khoản Giá CCQ ban đầu Tỷ suất sinh lời
Đầu cơ giá trị tăng trưởng VCSC 10,000 -9%
ĐẦU CƠ GIÁ TRỊ TĂNG TRƯỞNG 2 VCSC 10,000 -32%

Bài khuyến nghị

Mã cổ phiếu Tên bài viết
NLG Waterpoint vượt kỳ vọng, lợi nhuận tăng tốc.