Trần Thanh Phong


Kiên nhẫn chờ đợi cơ hội đầu tư thật sự lớn.

By Trần Thanh Phong

Thống kê

Số người theo dõi: 1
Số bài khuyến nghị: 0
Số danh mục: 1
SĐT: 0968839834
Email: omega839834@gmail.com
Liên hệ Facebook

Danh mục

Tên danh mục Nơi mở tài khoản Giá CCQ ban đầu Tỷ suất sinh lời
Lướt trên sóng lớn VCSC 10,000 -1%

Bài khuyến nghị

Mã cổ phiếu Tên bài viết