Phạm Văn Đoàn


Nếu bạn không tìm cách kiếm tiền lúc đang ngủ,

thì bạn sẽ phải làm việc đến chết.

 

By Phạm Văn Đoàn

Thống kê

Số người theo dõi: 3
Số bài khuyến nghị: 34
Số danh mục: 2
SĐT: 0388316596
Email: phamvandoan10tn2@gmail.com
Liên hệ Facebook

Danh mục

Tên danh mục Nơi mở tài khoản Giá CCQ ban đầu Tỷ suất sinh lời
Đầu tư tăng trưởng VCSC 10,000 -36%
Đầu tư cổ phiếu Doan_Belfort VCSC 10,000 -5%