Nguyễn Tuấn Anh


It 's not whether you're right or wrong that's important, but how much money you make when you're right and how much you lose when you're wrong
                                                                       - George Soros_

By Nguyễn Tuấn Anh

Thống kê

Số người theo dõi: 20
Số bài khuyến nghị: 0
Số danh mục: 2
SĐT: 0908863923
Email: nguyentuananhtbsg@gmail.com
Liên hệ Facebook

Danh mục

Tên danh mục Nơi mở tài khoản Giá CCQ ban đầu Tỷ suất sinh lời
Smart money VCSC 10,000 28%
Smart money 2 VCSC 10,000 9%