Nguyễn Trần Trí Minh


By Nguyễn Trần Trí Minh

Thống kê

Số người theo dõi: 0
Số bài khuyến nghị: 1
Số danh mục: 1
SĐT: 0904773252
Email: minh.nguyentri@vcsc.com.vn
Liên hệ Facebook

Danh mục

Tên danh mục Nơi mở tài khoản Giá CCQ ban đầu Tỷ suất sinh lời
GROWTH VCSC 10,000 -17%