Nguyễn Trần Trí Minh


Trend is my Friend

By Nguyễn Trần Trí Minh

Thống kê

Số người theo dõi: 0
Số bài khuyến nghị: 2
Số danh mục: 2
SĐT: 0904773252
Email: minh.nguyentri@vcsc.com.vn
Liên hệ Facebook

Danh mục

Tên danh mục Nơi mở tài khoản Giá CCQ ban đầu Tỷ suất sinh lời
GROWTH VCSC 10,000 -25%
Helios Fund VCSC 10,000 6%