Bùi Phúc Anh


Không có phương pháp giao dịch nào giúp bạn bách chiến bách thắng, chỉ khi nào bạn luôn tuân thủ kỷ luật và lập kế hoạch giao dịch thì bạn mới có cơ hội chiến thắng.

By Bùi Phúc Anh

Thống kê

Số người theo dõi: 30
Số bài khuyến nghị: 0
Số danh mục: 3
SĐT: 0967002003
Email: phucanh.ib@gmail.com
Liên hệ Facebook

Danh mục

Tên danh mục Nơi mở tài khoản Giá CCQ ban đầu Tỷ suất sinh lời
Haki trading VCSC 10,000 -8%
Kiss of the Dragon VCSC 10,000 42%
Quản lý tài sản I VCSC 10,000 16%