Trương Minh Thông


"Hãy giao dịch theo những gì bạn thấy, đừng giao dịch theo những gì bạn nghĩ" 

TRADE WHAT YOU SEE, NOT WHAT YOU THINK. 

By Trương Minh Thông

Thống kê

Số người theo dõi: 0
Số bài khuyến nghị: 0
Số danh mục: 2
SĐT: 0966463154
Email: minhthong1201@gmail.com
Liên hệ Facebook

Danh mục

Tên danh mục Nơi mở tài khoản Giá CCQ ban đầu Tỷ suất sinh lời
TPC Trading VCSC 10,000 -23%
TPC Investment VCSC 10,000 -28%