Nguyễn Minh Hiền


By Nguyễn Minh Hiền

Thống kê

Số người theo dõi: 0
Số bài khuyến nghị: 0
Số danh mục: 1
SĐT: 0362398999
Email: nguyenminhhien.ueh@gmail.com
Liên hệ Facebook

Danh mục

Tên danh mục Nơi mở tài khoản Giá CCQ ban đầu Tỷ suất sinh lời
Shiba-Akita An Nam Invest VCSC 10,000 -28%