MÔ TẢ DANH MỤC:

Danh mục đầu tư lướt sóng trên các mã cố phiểu có điểm mua đẹp thoả mãn tiêu chí risk/reward hấp dẫn.


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 7,802


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

Trend Rider

3.4%

Trần Phước Hậu

Chi tiết

Đầu tư tăng trưởng

-36.2%

Phạm Văn Đoàn

Chi tiết

Đầu tư theo dòng tiền

-22.9%

Nguyễn Minh Quân

Chi tiết

Kiss of the Dragon

42.3%

Bùi Phúc Anh

Chi tiết