......

MÔ TẢ DANH MỤC:

Danh mục lựa chọn các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt để đầu cơ. Điểm mua được lựa chọn dựa trên tỷ lệ risk rewward đủ hấp dẫn

Nguyễn Hoàng Nam
ĐT/Zalo: 0932.020.794


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 5,136


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

danh mục 2

0.0%

Nguyễn Văn Minh

Chi tiết

CỔ TĂNG TRƯỞNG

0.0%

Nguyễn Hoàng Nam

Chi tiết