......

MÔ TẢ DANH MỤC:

Đánh những phiên Breakout tại thị trường VietNam để tìm ra tính hiệu quả của những phiên break out khỏi vùng tích lũy.

Phướng pháp được áp dụng chủ yếu là William O'Neill và Mark Minevini


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 7,337


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

Athena Fund

114.9%

Athena Team

Chi tiết

Lướt trên sóng lớn

-14.3%

Trần Thanh Phong

Chi tiết

Follow The Trend

28.2%

Trần Ngọc Báu

Chi tiết

The Alpha

-90.4%

Lại Thành Danh

Chi tiết