......

MÔ TẢ DANH MỤC:

Đánh những phiên Breakout tại thị trường VietNam để tìm ra tính hiệu quả của những phiên break out khỏi vùng tích lũy.

Phướng pháp được áp dụng chủ yếu là William O'Neill và Mark Minevini


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 8,159


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

Nalani Tăng Trưởng

-71.9%

Lại Thị Bích Ngọc

Chi tiết

Athena Fund

66.8%

Athena Team

Chi tiết

Lướt trên sóng lớn

-14.3%

Trần Thanh Phong

Chi tiết

Follow The Trend

31.0%

Trần Ngọc Báu

Chi tiết