......

Zedd - Follow the light

Đăng nhập để theo dõi

MÔ TẢ DANH MỤC:

Cả thế giới hiện nay đang đo lường giá trị theo thuật ngữ bận rộn hơn là chất lượng công việc. Nói cách khác, nó đã trở thành một thứ biểu tượng - trạng thái "Đang bận"

Hãy đầu tư như một cao thủ bắn tỉa


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 7,201


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

Trend Rider

3.4%

Trần Phước Hậu

Chi tiết

Đầu tư tăng trưởng

-36.2%

Phạm Văn Đoàn

Chi tiết

Đầu tư theo dòng tiền

-22.9%

Nguyễn Minh Quân

Chi tiết

Kiss of the Dragon

42.3%

Bùi Phúc Anh

Chi tiết