MÔ TẢ DANH MỤC:

Phương pháp nhấn mạnh tầm quan trọng của một bức tranh tổng thế, trong đó kinh tế vĩ mô sẽ cung cấp cho nhà đầu tư một cái nhìn đầy đủ thấu đáo về thị trường, từ đó giúp họ xem xét nhưng mảnh ghép nhỏ hơn một cách dễ dàng. Sau khi xem xét bức tranh chung, bước tiếp theo sẽ đi lựa chọn các ngành công nghiệp cụ thể để lựa chọn những ngành nghề có triển vọng khả quan hơn thị trường phù hợp cho mục tiêu đầu tư. Từ những kết quả có được, những công ty ưu tú và được đánh giá cao trong ngành với tiềm năng tăng trưởng tốt sẽ được lựa chọn cho chiến lược đầu tư.

Thứ tự ưu tiên trong phương pháp Top-down đi theo quan điểm từ trên cao xuống dưới thấp, vai trò quan trọng nhất vẫn là ở cấp độ quy mô nền kinh tế vĩ mô ổn định, tiếp đến là cấp độ thị trường tích cực rồi sau cùng mới xét đến nền tảng cơ bản của doanh nghiệp với triển vọng khả quan. Đơn giản hơn, một nền kinh tế tốt với những ưu đãi thuận lợi sẽ tạo cơ hội cho những ngành nghề đặc thù phát triển và trong cùng một ngành nghề sẽ có những doanh nghiệp vượt trội hơn mặt bằng chung trở thành mục tiêu đầu tư hấp dẫn.


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 7,098


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

Đầu tư dài hạn

-17.1%

Linh Vũ Tùng

Chi tiết

Song kiếm hợp bích

0.0%

Lương Minh Hoàng Long

Chi tiết