MÔ TẢ DANH MỤC:

Sự đơn giản tạo nên sự tinh khiết trong toàn biểu đồ!!

Đánh kĩ thuật chỉ đơn giản là đi sau cơ bản!!


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 14,624


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

DRAGON LAKE T+

1.6%

Phạm Long Hồ

Chi tiết

TPC Trading

-23.1%

Trương Minh Thông

Chi tiết