MÔ TẢ DANH MỤC:

Nhóm trading kết hợp giữa phân tích cơ bản để nhận diện cổ phiếu tốt và hạn chế rủi ro. Phân tích ký thuật để tìm kiếm cơ hội, điểm mua tốt nhất nhằm đem lại lợi nhuận tối đa và rủi ro được kiểm soát ở mức tối thiểu. 

Nhóm Trading - Quản trị rủi ro hoạt động độc lập nhằm đem lại cơ hội đầu tư khách quan nhất.


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 6,877


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

Đầu tư dài hạn

-17.1%

Linh Vũ Tùng

Chi tiết

Song kiếm hợp bích

0.0%

Lương Minh Hoàng Long

Chi tiết