......

MÔ TẢ DANH MỤC:

Chọn cổ phiếu tăng trưởng, tìm những mức giá hời với biên an toàn vừa đủ để đầu tư.


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 9,333


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

Trend Rider

3.4%

Trần Phước Hậu

Chi tiết

Đầu tư tăng trưởng

-36.2%

Phạm Văn Đoàn

Chi tiết

Đầu tư theo dòng tiền

-22.9%

Nguyễn Minh Quân

Chi tiết

Kiss of the Dragon

42.3%

Bùi Phúc Anh

Chi tiết