......

Đầu tư dài hạn

Đăng nhập để theo dõi

MÔ TẢ DANH MỤC:

Phương pháp đầu tư: chọn ngành có tiềm năng tăng trưởng tốt trong 3 đến 5 năm tới và chọn công ty hàng đầu trong lĩnh vực đó.


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 8,290


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

Song kiếm hợp bích

0.0%

Lương Minh Hoàng Long

Chi tiết

Enforcer

-10.4%

Đào Minh Duy

Chi tiết