......

Đầu tư dài hạn

Đăng nhập để theo dõi

MÔ TẢ DANH MỤC:

Phương pháp đầu tư: chọn ngành có tiềm năng tăng trưởng tốt trong 3 đến 5 năm tới và chọn công ty hàng đầu trong lĩnh vực đó.


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 8,767


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại