......

Cổ phiếu dài hạn

Đăng nhập để theo dõi

MÔ TẢ DANH MỤC:

"Sẽ là khôn ngoan hơn nhiều nếu mua được một công ty tuyệt vời với mức giá vừa phải, hơn là mua một công ty vừa phải với một mức giá tuyệt vời" - Warren Buffett

Lựa chọn một doanh nghiệp tuyệt vời và năm giữ dài hạn.


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 10,770


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại