MÔ TẢ DANH MỤC:

"It's not whether you're right or wrong that's important, but how much money you make when you're right and how much you lose when you're wrong"

 - George Soros -

Lựa chọn các doanh nghiệp nền tảng cơ bản tốt, có câu chuyện tăng trưởng dùng phân tích kĩ thuật chọn điểm Mua - Bán.


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 13,057


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

Smart money

-69.4%

Nguyễn Tuấn Anh

Chi tiết

Đầu tư tăng trưởng

-36.2%

Phạm Văn Đoàn

Chi tiết

Đầu tư theo dòng tiền

-36.9%

Nguyễn Minh Quân

Chi tiết

Kiss of the Dragon

42.3%

Bùi Phúc Anh

Chi tiết