Đầu tư tăng trưởng Đăng nhập để Follow


Mô tả danh mục

 “Mua cổ phiếu mà không hiểu biết về công ty cũng giống như đọc chữ mà không hiểu gì" – Peter Lynch

Lựa chọn các doanh nghiệp nền tảng cơ bản tốt, có câu chuyện tăng trưởng dùng phân tích kĩ thuật chọn điểm Mua - Bán.


Giá chứng chỉ quỹ 7,829Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại