Quỹ FBGS Đăng nhập để Follow


Mô tả danh mục

Quỹ FBGS do các thành viên CLB Tài chính Ngân hàng (FBG) - Trường ĐH Kinh tế- Luật thành lập với mong muốn tạo ra sân chơi trải nghiệm thực tiễn đầu tư cho các thành viên yêu thích lĩnh vực chứng khoán.


Giá chứng chỉ quỹ 10,012Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại