......

Song kiếm hợp bích

Đăng nhập để theo dõi

MÔ TẢ DANH MỤC:

Nhất kiếm là FA. Nhị kiếm là TA.

Nhất kiếm dùng để lựa chọn cổ phiếu dưới giá trị hoặc đang trên đà tăng trưởng.

Nhị kiếm dùng xác định xu thế cổ phiếu và điểm mua bán tối ưu.


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 10,004


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

Đầu tư dài hạn

-17.1%

Linh Vũ Tùng

Chi tiết

Enforcer

-10.4%

Đào Minh Duy

Chi tiết