MÔ TẢ DANH MỤC:

Đây là danh mục Trading theo kỹ thuật của các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, lựa chọn điểm ra vào để tối đa hoá lợi nhuận.

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

Lại Thị Bích Ngọc
0938236768
ngoc.lai@vcsc.com.vn
Skype: lai_bich_ngoc


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 21,494


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

Lướt trên sóng lớn

-14.3%

Trần Thanh Phong

Chi tiết

Follow The Trend

28.2%

Trần Ngọc Báu

Chi tiết

The Alpha

-90.4%

Lại Thành Danh

Chi tiết

Contract-For-Difference Trader

5.7%

Huỳnh Quốc Trung

Chi tiết