......

Lướt trên sóng lớn

Đăng nhập để theo dõi

MÔ TẢ DANH MỤC:

Danh mục được chọn lọc 1 cách kỹ càng từ 3-5 cổ phiếu nền tảng tài chính vững chắc, tiềm năng tăng trưởng nhanh và dài hạn, ban lãnh đạo có tầm nhìn lớn. Khi đã hội tụ những yếu tố trên, điều duy nhất còn lại là lựa chọn đúng thời điểm mua vào bằng các tìm ra những con sóng thật sự lớn để cưởi lên từ 15-20 tuần.


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 8,570


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

Nalani Tăng Trưởng

-53.6%

Lại Thị Bích Ngọc

Chi tiết

Athena Fund

27.0%

Athena Team

Chi tiết

Follow The Trend

37.7%

Trần Ngọc Báu

Chi tiết

The Alpha

-30.9%

Lại Thành Danh

Chi tiết