Lướt trên sóng lớn Đăng nhập để Follow


Mô tả danh mục

Danh mục được chọn lọc 1 cách kỹ càng từ 3-5 cổ phiếu nền tảng tài chính vững chắc, tiềm năng tăng trưởng nhanh và dài hạn, ban lãnh đạo có tầm nhìn lớn. Khi đã hội tụ những yếu tố trên, điều duy nhất còn lại là lựa chọn đúng thời điểm mua vào bằng các tìm ra những con sóng thật sự lớn để cưởi lên từ 15-20 tuần.


Giá chứng chỉ quỹ 8,085Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại