......

MÔ TẢ DANH MỤC:

Nắm bắt câu chuyện FA của doanh nghiệp, lựa chọn thời điểm mua bán theo TA. Danh mục tập trung vào Normal Business và Good Business.

Đọc thêm những bài viết của tôi tại: https://www.tranbau.com/


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 0


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

Athena Fund

114.9%

Athena Team

Chi tiết

Lướt trên sóng lớn

-14.3%

Trần Thanh Phong

Chi tiết

The Alpha

-90.4%

Lại Thành Danh

Chi tiết

Contract-For-Difference Trader

5.7%

Huỳnh Quốc Trung

Chi tiết