Enforcer Đăng nhập để Follow


Mô tả danh mục

Đầu tư cổ phiếu theo phân tích của phòng research của CTCP Chứng khoán Bản Việt.

Liên hệ để biết thêm thông tin.

Nhóm: Support VCSC

Phone: 0907.489.577
Skype: minhduy1512

Email: duy.dao@vcsc.com.vn


Giá chứng chỉ quỹ 9,758


Tỷ trọng tiền mặt

Tỷ trọng ngành


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại