Smart money 2 Đăng nhập để Follow


Mô tả danh mục

Danh mục đánh theo dòng tiền lớn

Số điện thoại : 0908863923
Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Lầu 8, tòa Sailing Tower 111A Pastuer Q1 TPHCM


Giá chứng chỉ quỹ 13,016


Tỷ trọng tiền mặt

Tỷ trọng ngành


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư