......

MÔ TẢ DANH MỤC:

Danh mục đánh theo dòng tiền lớn

Số điện thoại : 0908863923
Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Lầu 8, tòa Sailing Tower 111A Pastuer Q1 TPHCM


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 10,867


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

DRAGON LAKE T+

1.6%

Phạm Long Hồ

Chi tiết

TPC Trading

-23.1%

Trương Minh Thông

Chi tiết

Begin

46.2%

Nguyễn Trường Nguyên

Chi tiết