The Alpha Đăng nhập để Follow


Mô tả danh mục

"Trong đầu tư chứng khoán, khi bạn bỏ qua một cơ hội, hãy kiên nhẫn, một cơ hội khác sẽ sớm đến với bạn"

                                                                                                                                                                            - William O'Neil -

 


Giá chứng chỉ quỹ 7,145Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại