MÔ TẢ DANH MỤC:

Không có phương pháp giao dịch nào giúp bạn bách chiến bách thắng, chỉ khi nào bạn luôn tuân thủ kỷ luật và lập kế hoạch giao dịch thì bạn mới có cơ hội chiến thắng.


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 8,959


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

Nalani Tăng Trưởng

-47.4%

Lại Thị Bích Ngọc

Chi tiết

Athena Fund

18.1%

Athena Team

Chi tiết

Lướt trên sóng lớn

-14.3%

Trần Thanh Phong

Chi tiết

Follow The Trend

34.6%

Trần Ngọc Báu

Chi tiết