......

Đầu tư theo dòng tiền

Đăng nhập để theo dõi

MÔ TẢ DANH MỤC:

Quy tắc 1: Không bao giờ làm mất tiền. Quy tắc 2: Không bao giờ quên Quy tắc 1.


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 7,715


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

Trend Rider

3.4%

Trần Phước Hậu

Chi tiết

Đầu tư tăng trưởng

-36.2%

Phạm Văn Đoàn

Chi tiết

Kiss of the Dragon

42.3%

Bùi Phúc Anh

Chi tiết

SWING

71.3%

Lê Văn Thành

Chi tiết