......

Tăng trưởng bền vững

Đăng nhập để theo dõi

MÔ TẢ DANH MỤC:

Chúng tôi chọn lọc ra các cổ phiếu tăng trưởng bền vững dựa vào mô hình kinh doanh đặt trọng tâm để tăng trưởng nhanh, mở rộng quy mô bằng mua bán sáp nhập.


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 7,913


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

Đầu tư dài hạn

-17.1%

Linh Vũ Tùng

Chi tiết

Song kiếm hợp bích

0.0%

Lương Minh Hoàng Long

Chi tiết