Tăng trưởng bền vững Đăng nhập để Follow


Mô tả danh mục

Chúng tôi chọn lọc ra các cổ phiếu tăng trưởng bền vững dựa vào mô hình kinh doanh đặt trọng tâm để tăng trưởng nhanh, mở rộng quy mô bằng mua bán sáp nhập.


Giá chứng chỉ quỹ 10,016Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại