MÔ TẢ DANH MỤC:

Đầu tư bằng phương pháp phân tích kỹ thuật trên những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt.


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 8,264


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

Nalani Tăng Trưởng

-44.2%

Lại Thị Bích Ngọc

Chi tiết

Athena Fund

14.9%

Athena Team

Chi tiết

Lướt trên sóng lớn

-15.7%

Trần Thanh Phong

Chi tiết

Follow The Trend

23.4%

Trần Ngọc Báu

Chi tiết