......

MÔ TẢ DANH MỤC:

Không có phương pháp giao dịch nào giúp bạn bách chiến bách thắng, chỉ khi nào bạn luôn tuân thủ kỷ luật và lập kế hoạch giao dịch thì bạn mới có cơ hội chiến thắng.


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 14,226


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

Trend Rider

3.4%

Trần Phước Hậu

Chi tiết

Đầu tư tăng trưởng

-36.2%

Phạm Văn Đoàn

Chi tiết

Đầu tư theo dòng tiền

-22.9%

Nguyễn Minh Quân

Chi tiết

SWING

71.3%

Lê Văn Thành

Chi tiết