MÔ TẢ DANH MỤC:

Sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật và định giá cơ bản theo P/E. Các mô hình sử dụng gồm mô hình harmonic như Bat, Gartley, Crab , Cypher, Butterfly và các mô hình truyền thống như Tam giác, vai đầu vai, mô hình 2 đỉnh/đáy,  .v.v.


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 3,441


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

Nalani Tăng Trưởng

3.3%

Lại Thị Bích Ngọc

Chi tiết

Athena Fund

176.1%

Athena Team

Chi tiết

Lướt trên sóng lớn

-14.3%

Trần Thanh Phong

Chi tiết

Follow The Trend

28.2%

Trần Ngọc Báu

Chi tiết