......

BHDL Growth Investment (BGI)

Đăng nhập để theo dõi

MÔ TẢ DANH MỤC:

BHDL Growth Investment (BGI) là một quỹ đầu cơ rủi ro cao dựa trên nền tảng nghiên cứu hệ thống do Bạch Huỳnh Duy Linh sáng lập và điều hành. 


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 8,671


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

Đầu tư dài hạn

-17.1%

Linh Vũ Tùng

Chi tiết

Song kiếm hợp bích

0.0%

Lương Minh Hoàng Long

Chi tiết