......

MÔ TẢ DANH MỤC:

Một trong những danh mục đầu tư được quản lý bởi đội ngũ của FinaPro.net.

Chiến lược của danh mục là Swing - Lựa chọn doanh nghiệp theo FA, vào ra lệnh mua bán theo TA.


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 11,159


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

Nalani Tăng Trưởng

-71.9%

Lại Thị Bích Ngọc

Chi tiết

Athena Fund

66.8%

Athena Team

Chi tiết

Lướt trên sóng lớn

-14.3%

Trần Thanh Phong

Chi tiết

Follow The Trend

31.0%

Trần Ngọc Báu

Chi tiết