MÔ TẢ DANH MỤC:

Short term Trading
Đang mò mẫm và học triết lý đầu tư CANSLIM của William O'Neil, 4M (Phil Town).


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 10,344


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

Đầu tư dài hạn

-17.1%

Linh Vũ Tùng

Chi tiết

Song kiếm hợp bích

0.0%

Lương Minh Hoàng Long

Chi tiết