......

Quản lý tài sản I

Đăng nhập để theo dõi

MÔ TẢ DANH MỤC:

“Cái gì có vẻ như quá cao và nguy hiểm đối với đa số nói chung thì điều đó sẽ tăng giá cao hơn và cái gì có vẻ thấp và rẻ thường sẽ giảm giá thấp hơn.”

William O’Neil


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 11,571


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

Đầu tư dài hạn

-17.1%

Linh Vũ Tùng

Chi tiết

Song kiếm hợp bích

0.0%

Lương Minh Hoàng Long

Chi tiết