......

Đầu tư cổ phiếu Doan_Belfort

Đăng nhập để theo dõi

MÔ TẢ DANH MỤC:

Số điện thoại: 038.831.6596

Gmail: doam.pham@vcsc.com.vn

Skype: Vanderoan0

Website: phamvandoanvcsc.blogspot.com

Địa chỉ: CTCP Chứng khoán Bản Việt

111a Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 9,538


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

Trend Rider

3.4%

Trần Phước Hậu

Chi tiết

Đầu tư tăng trưởng

-36.2%

Phạm Văn Đoàn

Chi tiết

Đầu tư theo dòng tiền

-22.9%

Nguyễn Minh Quân

Chi tiết

Kiss of the Dragon

42.3%

Bùi Phúc Anh

Chi tiết