......

MÔ TẢ DANH MỤC:

Họ và Tên: Trần Đắc Trí Trung. 

Trading for living, trading để sống, sống không được thì phải trading. Không ngại khó khăn, lỗ biết cắt lỗ, lời biết chốt lời. Kinh nghiệm sẽ tăng qua năm tháng trading. Đừng vì sợ hãi hãy đối mặt với nó. Bổ sung thêm kiến thức: đọc báo, sách, các bài phân tích. Kết hợp TA và FA để đưa ra các quyết định mua bán. Đứng lên từ thất bại; không ai không thể thành công nếu không có thất bại. Một người chưa thất bại thì không thể trưởng thành được. Bạn phải cố gắng kiên trì đối mặt với chúng để vươn lên những bậc cao mới trong cuộc sống.


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 9,173


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

Đầu tư dài hạn

-17.1%

Linh Vũ Tùng

Chi tiết

Song kiếm hợp bích

0.0%

Lương Minh Hoàng Long

Chi tiết